Butlletins d’Informació en Prevenció

Consulta els butlletins anteriors

Què és un BIP?

Un BIP és un Butlletí d’informació en Prevenció d’Addiccions on es vol apropar, de forma clara i senzilla tota la informació que creiem útil per a facilitar la prevenció de les addiccions en qualsevol àmbit d’actuació.

Per a què vull un BIP?

De manera mensual, aquest butlletí em proporcionarà:

  • Informació actualitzada i veraç sobre addiccions amb o sense substància, eines i estratègies preventives.
  • Coneixement sobre diversos factors de risc i factors de protecció associats a l’ús/abús de drogues.
  • Pautes, orientacions i criteris eficaços per a l’actuació preventiva amb els nostres joves i adolescents.

En els següents enllaços pots descarregar-te cadascun dels butlletins.

BIP 10: Gener 2022

CÀNNABIS, LA DROGA NORMALITZADA

El cànnabis ha deixat de ser una substància etiquetada de negativa per convertir-se en droga tolerada per l’opinió pública i en ocasions també valorada com a beneficiosa.


BIP 9: Decembre 2021

BEGUDES ENERGÈTIQUES I MENORS

El 16% dels estudiants de 14 a 18 anys ha barrejat alcohol amb begudes energètiques amb el risc que comporta. A l'alumnat de 3 i 10 anys, 1 de cada 4 consumeix aquest tipus de begudes habitualment


BIP 8: Novembre 2021

L'ALCOHOL, LA DROGA PERMESA!

Hem deixat que s'entenga aquesta problemàtica únicament com un problema de civisme entre els joves, en lloc d'un problema de salut pública i de responsabilitat compartida? Tot és únicament responsabilitat de la persona que beu…?


BIP 7: Octubre 2021

QUÈ FEM DAVANT DE L'ASSETJAMENT?

És necessari que pares i mares donen exemple de relacions i vincles positius fomentant així també la comunicació i la confiança amb els seus fills i filles.


BIP 6: Septembre 2021

ASSETJAMENT ESCOLAR

L'abordatge de l'assetjament escolar (bullying) s'ha d'entendre com una responsabilitat compartida que comprén el compromís dels principals agents de socialització com són la família i la comunitat educativa.