Portada


      

Pròxim event

Proximament…

Event recent

Proximament…

Qui som i què fem?

La constitució de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de la Mancomunitat de la Ribera Alta, el 18 de setembre de 2000, va suposar que es posara en marxa un servei que està contribuint de forma decisiva a la implantació del Pla Estratègic de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius de la Comunitat Valenciana vigent i del Pla Mancomunat de Prevenció de Drogodependències i altres trastorns addictius de la Mancomunitat de la Ribera Alta a les diferents poblacions de la comarca de la Ribera Alta.

Podríem definir la UPCCA com un servei públic comunitari i acreditat (V/98/041 28/09/2000) que té com a objectiu principal la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius. Per açò, el treball que es du a terme als municipis adherits al servei consisteix a:

 • Ajudar a reduir i/o evitar l’ús i abús de drogues (tabac, alcohol, cànnabis, etc.) i d’altres addiccions (joc, internet, xarxes socials, etc.), així com els problemes associats.
 • Informar científicament a la població en general sobre les substàncies i conductes addictives que poden generar dependència, així com dels seus efecte i de les conseqüències derivades de l’ús i/o abús d’aquestes.
 • Educar per a la salut i formar professionals en este camp.
 • Modificar les actituds i comportaments de la població en general respecte a les conductes addictives, generant una consciència social solidària i participativa.
 • Intervindre sobre els factors de risc individuals, familiars i social associats a les conductes addictives.
 • Limitar la presència, promoció i venda de drogues en l’entorn social.
 • Educació de les persones consumidores i suport al treball de les organitzacions d’usuaris o usuàries i consumidors o consumidores implicant-los també en este àmbit.

La UPCCA està treballant en la Ribera Alta desenvolupant el III Pla Mancomunat de Prevenció de Drogodependències i altres trastorns addictius de la Mancomunitat de la Ribera Alta amb actuacions planificades, programades, continuades i estables en el temps.

Amb aquest plantejament, la UPCCA s’encarrega de preparar, dissenyar, coordinar, desenvolupar i avaluar les iniciatives que es puguen dur a terme en matèria de prevenció de les conductes addictives als municipis mancomunats on s’està implementant el Pla, optimitzant d‘aquesta forma els recursos existents a la comarca.

Cal assenyalar que tant la UPCCA com el III Pla Mancomunat de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius de la Mancomunitat de la Ribera Alta 2021-2024 que desenvolupa s’engloben dins la LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888].

Població destinatària:

 • Escolar, incloent els nivells d’infantil, primària i secundària.
 • Pares, especialment, amb fills d’edats compreses entre 6 i 16 anys.
 • Professionals que pel seu treball poden actuar com a agents directes de prevenció.
 • Població de risc.
 • Població en general.

Pots contactar amb nosaltres al telèfon 962 414 142 o al correu electrònic: upc@manra.org, o bé seguir-nos a les xarxes socials i al nostre blog.